INLEIDING

Sinds oktober 2015 waren wij, dat is Landheer Infra BV, in concernverband samen met Wegenbouwverhuur Brabant BV, in het bezit van CO2 prestatieladder certificaat trede 3 en met ingang van april 2022 van certificaat trede 5. Reden om het certificaat te behalen was en is het besef dat het exploiteren van onze aarde niet oneindig kan doorgaan in het huidige tempo en de noodzaak een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen onze bedrijven. In de afgelopen jaren hebben we diverse initiatieven en maatregelen genomen om de hoofddoelstelling, het terugdringen van de CO2 uitstoot, te realiseren. Hieronder een korte toelichting op de resultaten over de afgelopen periode. Op de website van SKAO, de overkoepelende organisatie van de CO2 prestatieladder, vindt u meer informatie over ons bedrijf op het gebied van CO2 reductie.

DOELSTELLINGEN

Het hoofddoel is het continu nastreven van reductie op de CO2-emissie. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben wij een aantal doelstellingen / maatregelen geformuleerd. Door het zogenaamd S(specifiek). M(meetbaar). A(acceptabel). R(realistisch). T(tijdgebonden). definiëren van de doelstellingen zijn wij ervan overtuigd dat de doelstellingen worden behaald in de tijd.